• Otwocka Spółdzielnia Handlowa
    Otwocka Spółdzielnia Handlowa
  • Otwocka Spółdzielnia Handlowa
    Otwocka Spółdzielnia Handlowa

Otwocka Spółdzielnia Handlowa powstała w 1991 roku na bazie istniejącego od 1952 roku
Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Jesteśmy Spółdzielnią Osób Prawnych
KRS Nr 0000137581
NIP 532-010-07-92
REGON 002040937

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółdzielni jest Zarząd w składzie:

Prezes – Magdalena Foltin
Członek Zarządu – Elżbieta Kwiatkowska

Przedmiotem działalności spółdzielni jest handel hurtowy i detaliczny artykułami monopolowymi oraz świadczenie usług w zakresie wynajmu pomieszczeń magazynowych i biurowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą jak również do składania zapytań związanych z naszą działalnością na formularzu kontaktowym w zakładce „Kontakt”.

Na terenie Otwockiej Spółdzielni Handlowej przy ulicy Świderskiej 2/4 jest zainstalowany monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych. Przedmiotowy monitoring obejmuje wizję. Obraz zapisany w wyniku działania monitoringu ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy pracowników oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzącym instytucjom znajdującym się na monitorowanym terenie lub narażających te instytucje na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.